Polityka prywatności

 

 1. Dane osobowe gromadzone przez Sklep Internetowy galeriaherbat.plsą wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i marketingowych, na potrzeby firmy LUKSEKOM Sp. z o.o. oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Informacje dotyczą m.in. realizacji zamówień, dokonywania rozliczeń, rozwiązywania ewentualnych reklamacji oraz informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez sklep, za dodatkową zgodą Klienta.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem danych osobowych Klienta jest: firmę Luksekom Sp. z o.o. z siedzibą: 35-603 Rzeszów, H. Wieniawskiego 56B/3, NIP: 813-37-33-088 KRS: 0000652160.  
 3. Dane osobowe jakie są gromadzone i przetwarzane przez firmę Luksekom Sp. z o.o. z siedzibą: 35-603 Rzeszów, H. Wieniawskiego 56B/3, NIP: 813-37-33-088 KRS: 0000652160 będącą jednocześnie administratorem tych danych osobowych: dane adresowe, numery telefonów, adresy e-mail, numery rachunków bankowych.
 4. Dane są przetwarzane w celach:
  a) realizacji zamówień dokonanych w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej: RODO),
  b) realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. marketingu bezpośredniego dotyczącego naszych usług) (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO),
  c) wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 pkt c. RODO)
 5. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Klientów, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, kiedy Administrator będzie zobligowany to uczynić to wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
 6. Klient korzystając z naszej strony, pozostaje anonimowy aż do momentu dokonania pierwszego zakupu za pośrednictwem galeriaherbat.pl, dokonania subskrypcji elektronicznego biuletynu (newsletteru) i wyrażenia odpowiedniej zgody lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie www.galeriaherbat.pl lub skierowania do nas wiadomości drogą mailową. W opisanych powyżej sytuacjach niezbędnym jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które w konsekwencji przesyłane są do systemu połączeniem elektronicznym.
 7. Zakup dokonany za pośrednictwem strony galeriaherbat.pl i/lub rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.
 8. Informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów.
 9. Administrator ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizację zamówienia przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne z dostępem tylko przez uprawnione osoby.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji lub uaktualnienia, żądania usunięcia lub przekazania innemu administratorowi danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych odnoszących się do jego osoby, uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych, uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 11. Dane niezbędne do celów kontroli skarbowych przechowywane są zgodnie z ustawami w okresie niezbędnym dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, a potem będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej.. Pozostałe kasowane są na żądanie Klienta.Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
 12. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co o zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
 13. dane dla celów marketingowych: - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody
 14. w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Klienta dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody;12. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Klienta wpływaW przypadku stwierdzenia wszelkich naruszeń związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych..

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez administratora danych osobowych tylko i wyłącznie w celu świadczenia usług przez administratora danych, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Administratora danych, w tym galeriaherbat.pl, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w www.galeriaherbat.pl, po uzyskaniu stosownych zgód.
 2. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami z dnia 22 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Dane osobowe mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie administratora danych czynności związanych z zawartą z określonym Klientem Umową, w tym: obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych za pośrednictwem galeriaherbat.pl towarów.
 5. Administrator zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza (w związku z realizacją określonego celu), możliwość realizacji uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 6. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Administrator przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Administrator administratorowi danych.
 7. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

POLITYKA COOKIES

Uprzejmie informujemy, że dokładamy wszelkich starań aby korzystanie z naszego sklepu internetowego było bezpieczne oraz przyjazne.

Sklep internetowy GaleriaHerbat.pl (www.galeriaherbat.pl) prowadzony przez firmę Luksekom Sp. z o.o. do poprawnego działania witryny wykorzystuje pliki "Cookies"

 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są przez serwer w urządzeniu końcowym Użytkownika w momencie przeglądania treści witryn internetowych.  
 2. Podczas uruchomienia witryny serwer wysyła do odwiedzającego plik, zawierający najczęściej ważne dla strony informacje: a) domena i ścieżka dostępu. b) czas przechowywania ich na urządzeniu końcowymc) nazwę oraz unikalny numer.  
 3. W ramach Serwisu stosujemy dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).  a). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). b). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 4. Sklep internetowy GaleriaHerbat.pl (www.galeriaherbat.pl) wykorzystuje tylko najważniejsze i podstawowe właściwości plików Cookies.
 5. Do czego używamy plików Cookie:a). Aby umożliwić Klientom w łatwy sposób przeglądanie i korzystanie z witryny sklepu dzięki rozpoznaniu urządzenia końcowego Użytkownika. b). Identyfikacja Użytkowników jako zalogowanych w naszym sklepie oraz utrzymanie aktywnej sesji powracającego Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi On na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła.c). W celu dostosowania zawartości sklepu do preferencji Użytkownika oraz w celu optymalizacji korzystania przez Niego z witryny sklepu.d). GaleriaHerbat.pl cały czas stara się podnosić jakość swych usług analizując preferencje wszystkich Klientów sklepu. Uzyskane informacje pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze sklepu www.galeriaherbat.pl, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. 
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 7. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu internetowego.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z GaleriaHerbat.pl reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.